Общински съвет избра д-р Орлин Цветков за управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от три години (ВИДЕО)

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и в изпълнение на Решение №84/29 април 2021 г. на ОбС – Ботевград се проведе конкурс за избор на управител на „МБАЛ- Ботевград” ЕООД за срок от три години.

На първо място в конкурса е класиран д-р Орлин Веселинов Цветков, след като е формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване – Много добър 4,92.

На второ място в конкурса за избор на управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД е формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване е класирана д-р Грациела Иванова Петрова с Много добър 4,59.

Конкурсът бе проведен от комисия в състав: Борис Борисов (зам.кмет) – председател, Николай Николов (началник отдел „Нормативно-правно обслужване“ в Община Ботевград) – секретар и членове: д-р Гергана Богданова – Младенова – Директор на дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Софийска област, д-р Елица Петрова – Магистър по медицина и общински съветник; д-р Христо Железарски – Магистър дентална медицина и общински съветник.

Вследствие проведения конкурс, комисията определи д-р Орлин Веселинов Цветков за спечелил конкурса за управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД и предложи на Общински съвет Ботевград, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, да одобри класирането.

На днешното редовно заседание общинските съветници с 25 гласа „за“ и един глас „въздържал се“ избраха за управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД д-р Орлин Веселинов Цветков. Завършил е специалност „Социално и застрахователно дело“ в СА“Д.Ценов“-град Свищов. Магистър е по здравен мениджмънт. Впоследствие придобива титлата „доктор“ по специлаността „Финансиране на лечебните заведения за болнична помощ“ . В системата на здравеопазването е от 2000 г.

През последната една година до момента той работи в Националната здравноосигурителна каса в Дирекция „Методология на медицинските и дентални дейности“.

Преди това от 2018 до 2020г д-р Цветков практикува като ВИП мениджър-продажби във фирма за протезиране“ВИП МТЛ“ООД. От 2009 до 2013 г и от 2016 до 2018 е изпълнителен директор на МБАЛ“Хр. Ботев“ град Враца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *