Работна среща на институциите във връзка с пожароопасния летен сезон в Община Етрополе

        Във връзка с възникналия летен пожароопасен сезон, който е обявен със заповед на областния управител на София област, ежедневните високи температури, сухото време, екстремалния индекс за пожароопасност, както и възникналите множество пожари в земеделски площи и горите със значителни щети на територията на цялата страна и във връзка с указания на Министерство на вътрешните работи на 17.08.2021г. в многофункционалната зала към Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“ – Етрополе се проведе съвместна работна среща с ръководството на Община Етрополе, общинска служба „Земеделие и гори“, общинските горски служители, кметските наместници на населените места от територията на общината, служители на РСПБЗН – Етрополе и РУ – Етрополе, ръководството на ТП ДГС – Етрополе, ЛРД – Етрополе и регистрираните земеделски стопани за създаване на организация и предприемане на мерки и превенция за недопускане възникването на пожари в сухи треви, храсти, земеделски площи и горите на територията на общината.

    Ежедневно се извършва патрулно – постова дейност от съвместни екипи на РУ и РСПБЗН – Етрополе за следене спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и недопускането възникването на пожари на територията на община Етрополе.     

Източник: РСПБЗН – Етрополе

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.