АПС Риъл Истейт ООД ще строят нова производствена сграда

На основание „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“, АПС Риъл Истейт ООД уведомява жителите на община Ботевград, че има следното инвестиционно предложение:

Нова производствена сграда в УПИ V-3040, (ПИ 05815.305.1143), КВ.218  по плана на гр. Ботевград, общ. Ботевград.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Обектът е ново инвестиционно предложение и представлява нова производствена сграда, разположена в собствен имот на Възложителя, който е част от вече функциониращ индустриален комплекс. Сградата ще бъде с приблизителна разгъната застроена площ от 1800 кв.м., която е разпределена на 2 нива – първо ниво – 1500 кв.м. и второ ниво – 300 кв.м и ще бъде свързана с друга сграда от комплекса с топла връзка.

Източник: botevgrad.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *