Ден: 03.09.2021

През втората половина на 19 век, Османската империя претърпява множество административни и териториални промени. Като част от тези промени е...