Ден: 27.09.2021

https://youtu.be/nrOA07PDmBk По повод Световния ден на туризма днес символът на Ботевград – Часовниковата кула може да бъде посетена от гражданите...

Докладната записка е внесена от Общинския съетник от МК ДИБО Цветосалв Захариев, въз основа на внесено в общинската администрация писмо...