Областен информационен център ще проведе среща относно мерките по програмите на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) кани гражданите на община Ботевград на 12 октомври 2021 г. (вторник) от 11:00 ч. на информационна среща  на тема „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. В рамките на информационната среща експертите ще представят инвестиционните мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Индикативните годишни работни програми по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Ще бъде представени и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ).

Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

Срещата ще се проведе в зала „Христо Ботев“ в сградата на община Ботевград,пл. „Освобождение“ №13, гр. Ботевград). 

Участието в събитието е напълно безплатно. Ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

Публикуваме програмата на информационната среща:

11:00 – 11:10 Регистрация и кафе за „Добре дошли“

11:10 – 11:25 Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ.
Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София
11:25 – 11:35 Въпроси и отговори
11:35 – 12:00 Предстоящи процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ през 2021 година,
Блага Янкова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София
12:00 – 12:10 Въпроси и отговори
12:10 – 12:20 Интегриран подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II).
Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София
12:20 – 12:30 Въпроси и отговори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.