С предложение до Общински съвет и до кмета на общината приключи проект на Сдружение – МАГ – Ботевград “ Мотивиране на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград

С предложение до Oбщински съвет и до кмета на община Ботевград, Иван Гавалюгов, приключи проект на Сдружение – МАГ – Ботевград с наименование „Мотивиране на млади роми за участие в публични политики на община Ботевград“.

В продължение на една година се изпълняваха дейности по проекта, свързани с изграждането на едно младо гражданско общество, представлявано от младежи и девойки, живеещи в ромските квартали на община Ботевград. След тяхното идентифициране се оформи група от 18 млади хора, които получиха необходимите знания и умения, чрез участието им в обучения.

Младежите участваха в редица срещи с хора от общността, с цел да се запознаят с наболелите проблеми на хората, да направят оценка и анализ на тези нужди и най- важните въпроси да бъдат включени в предложение до съответната институция за адекватно решение.

От сдружение МАГ – Ботевград отчитат добри резултати по този проект и споделиха, че се забеляза доста голям напредък в развитието и поведението на тези младежи. Сдружението се надява тези процеси да продължат и занапред , тъй като считат за най- правилен именно този подход да се прилага. Причината – гражданите и гражданското общество трябва да взимат активно участие при решаването на проблемите, не само на общинско ниво.

Публикваме предложението до кмета на Община Ботевград

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – БОТЕВГРАД

Предложение

От

„МЛАДЕЖКА МЕСТНА АКТИВНА ГРУПА“ – БОТЕВГРАД

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми г-н Председател,

От Септември 2020 г. стартира проект „Мотивация на млади роми за участие в публични политики“ в община Ботевград. В рамките на проекта се сформира ММАГ. В началото на проекта успяхме да придобием знания и умения за установяване на проблеми и оценяване нуждите на хората от ромските квартали в цялата община. С помощта на различни специалисти научихме как да анализираме проблемите и да ги адресираме до правилните институции. В продължение на 2 месеца, след обучителния период, групата от млади роми проведе срещи в ромските квартали на територията на община Ботевград (с. Врачеш, с. Литаково, с. Скравена, с. Трудовец, с. Новачене и Ботевград), където констатирахме следните проблеми , които ние като активни млади хора искаме да се резрешат и очакваме да предвидите за финансиране от бюджета на община Ботевград за 2022г.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Работа с родителите, детска градина и училището (с. Врачеш и с. Литаково)
 • Липса на места в детската градина (с. Скравена)
 • Среща с директора на училището, кмета и родителите (с. Новачене и с. Трудовец)

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Канализация  асвалтиране на ул. Оборище (с. Врачеш)
 • Парапет на моста на ул. Оборище (с. Врачеш)
 • Липса на осветление и спящи полицаи на ул. „Любен Каравелов“ (с. Литаково)
 • Изграждане на детска площадка (с. Литаково)
 • Обезопасяване на моста на ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ (с. Литаково)
 • Липса на осветление в квартал „Паланка“ (с. Скравена)
 • Канализация на улица „Околовръсната “ (с. Скравена)
 • Транспорт от кв. „Паланка“ до училището (с. Скравена
 • Изграждане на спортна площадка с изкуствена настилка (с. Новачене)
 • Канализация на ул. „Черешово топче“
 • Асфалтиране, канализация и поставяне на кофи за смет на ул. „Бистрица“ (с. Трудовец)
 • Изграждане на спортна площадка на мястото на съществуващият стадион в ромския квартал (Ботевград)
 • Освежителен ремот на фасадата на квартален ромски клуб (Ботевград)
 • Съществуващата площадка зад кварталният клуб да се преправи на градинка с пейки и детски съоражения (Ботевград)

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Липса на личен лекар (с. Литаково и с. Новачене)
 • Липса на финансиране за назначаване на медицинско лице (с. Литаково)
 • Изграждане на майчин център (с. Литаково и с. Скравена)
 • Липса на медицински персонал и аптека работеща на пълен работен ден (с. Новачене)

КУЛТУРА

 • Дискриминация в заведенията от страна на персонала  (с. Врачеш)
 • Отбелязване на 8-ми април и формиране на ромски танцов състав (с. Литаково)
 • Да се възтанови събора (с. Новачене)

Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат приети и ще бъдат предвидени средства за тяхното реализиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.