Ден: 01.10.2022

Полицейските действия са осъществени след получена оперативна информация за подготвяно манипулиране на свободното упражняване на избирателното право на гражданите. В...

ДО ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СКЪПИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, Приемете моите сърдечни и топли благопожелание по случай...