Ден: 27.10.2022

С настоящата обществена поръчка се предвижда зимно почистване и поддържане на общински пътища на територията на община Ботевград. Прогнозната ѝ...