Ден: 25.10.2022

В общинска администрация е постъпило писмо от Агенция „Пътна инфраструктура” с искане за изразяване на предварително съгласие за промяна на...

В Общинска администрация - Ботевград постъпи заявление от Орлин Цветков — управител на „МБАЛ - Ботевград” ЕООД, с което предлага...