Ден: 24.10.2022

На 26 октомври 2022 г. (сряда) от 11:00 часа в многофункционална зала на народно читалище „Тодор Пеев – 1871“, пл. „Девети Септември“ 2 ще се проведе информационна среща на...

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на консумативи, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на...