Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ден: 10.11.2022

Общински съвет-Ботевград даде съгласие Община Ботевград да започне процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности,...

Днес Община Ботевград изплати финансова помощ на 62 майки, подали заявления в периода 01.07.2022-30.09.2022г. Размерът на изплатената сума е 33 000 лв. , както следва: -  22 майки с висше образование по 600лв. - 13 200 лв. - 3 майки с висше образование с близнаципо 1 200 лв. - 3 600 лв. - 24 майки със средно  образованиепо 500 лв. - 12 000 лв. - 1 майка със средно  образование сблизнаци по 1 000 лв. - 1 000 лв. - 8 майки с основно  образование по300 лв. - 2 400 лв. -  4 майки без образование по 200 лв. -800 лв.