Ден: 07.11.2022

Със свое Решение Общински съвет — Ботевград е дал съгласие за разкриване на една възрастова група в ДГ „Здравец“, с....