Ден: 13.11.2022

Настоящата обществена поръчка, обявена от Община Ботевград, включва три обособени позиции със следните дейности: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и/или рехабилитация...