Обявена е обществена поръчка за строителство и реконструкция на улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на Община Ботевград

Настоящата обществена поръчка, обявена от Община Ботевград, включва три обособени позиции със следните дейности:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Витиня“ и ул. „П. Р. Славейков“, с. Врачеш“.
Ремонтът на ул. „П. Р. Славейков“, с. Врачеш обхваща участък с дължина 164.60м. Дейностите включват земни работи, асфалтови работи и пътни работи. Ремонтът на ул. „Витиня“, с. Врачеш обхваща участък с дължина 162.46м. Дейностите включват земни работи, асфалтови работи и пътни работи.
Обособена позиция № 2: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Христо Ботев“ и реконструкция и/или рехабилитация на прилежащи тротоари – ул. „Христо Ботев“, с. Скравена“.
Ремонтът на ул. „Христо Ботев“, с. Скравена“ обхваща участък с дължина 396,00 м. Дейностите по уличното платно включват земни работи, асфалтови работи и пътни работи. Дейностите по тротоарите включват земни работи и пътни работи.
Обособена позиция № 3: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Стубелска“ и реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари по ул. „Стубелска“, с. Трудовец“.
Ремонтът на ул. „Стубелска“, с. Трудовец“ обхваща участък с дължина 635.22 м. Дейностите по уличното платно включват земни работи, асфалтови работи и пътни работи, както и ремонт на пътното тяло. Дейностите по тротоарите включват земни работи и пътни работи.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и проектна документация.

Прогнозната стойност на обществената поръчка (без ДДС) е 839 502,10 лв., а крайният срок за подаване на оферти е 5 декември 2022.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *