Ден: 01.12.2022

Парламентарната социална комисия одобри предложението на БСП да се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на...