Ден: 16.12.2022

Община Ботевград вчера е изплатила финансова помощ при постъпване в детска градина – втори етап на подпомагане, съгласно Решение № 347/22.12.2016 г. на ОбС-Ботевград на 113майки, входирали своите заявления в периода 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г.  Сумата е в размер на 21 275 лв.