МБАЛ-Ботевград обяви обществена поръчка за изработка, доставка и монтаж на ново обзавеждане и мебелировка за три отделения

МБАЛ-Ботевград търси оферта за изработване, доставка и монтаж на ново обзавеждане/мебелировка за нуждите на ОАИЛ, хирургия и администрация (включваща: кабинет на управителя, статистика и счетоводство) в „Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград“ ЕООД.

Извършването на доставките и монтажа на обзавеждането ще се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се констатира количеството, състоянието и вида на мебелите, както и съответствието с изискванията на Възложителя, с Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката. 

Прогназната стойност на обществената поръчка е 69 991,67 лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти или на заявления за участие 12 декември.

Повече за поръчката може да намерите ТУК.

1 thought on “МБАЛ-Ботевград обяви обществена поръчка за изработка, доставка и монтаж на ново обзавеждане и мебелировка за три отделения

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *