Инспекцията по труда напомня: Останал отпуск от 2020г трябва да се ползва до края на 2022г.

Ако имате останал отпуск от 2020 г., трябва да го ползвате до края на годината. В противен случай ще го загубите. Главната инспекция по труда напомня, че платеният годишен отпуск има 2-годишна давност. Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, могат да се ползват до края на давността им с разрешение от работодателя. Давността спира, ако служителят ползва друг вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.

Всеки служител е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага. Част от платения отпуск може да се отложи и да се използва през следващата календарна година, но само със съгласието на работодателя.

По важни производствени причини работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок служителят може с 14-дневно предизвестие да използва прехвърлените дни, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя. При прекратени трудови правоотношения работникът има право на обезщетение за дните, които не са погасени по давност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *