Вдига се данък недвижим имот в община Ботевград с 0,5 на хиляда

Общински съвет-Ботевград прие повишаване на данъка върху недвижимите имоти  от 2,5 на хиляда на  3,0 на хиляда, с което бяха направени промени в   Наредбаta за определяне размера на данъци на територията на община Ботевград. Определените размери за данък недвижим имот в закона за местни данъци и такси, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Досега в Община Ботевград, размерът на данък недвижим имот бе 2,5 на хиляда върху данъчната оценка. Реалното увеличение на данъка е 20%, което е равностойно на 0,50 лв на 1 000 лв данъчна основа, т.е. ако жилището е с данъчна оценка 10 000 лв, увеличението ще бъде в размер на 5 лв.

Една от причините за увеличение на данъка , според вносителя на Докладната записка, кметът Иван Гавалюгов е, че данъчната оценка на имотите не е променяна от 2008 г.

„Към днешна дата данъчните оценки на имотите са доста по-ниски от реалните пазарни цени, но по Закона за местни данъци и такси, промяна в Приложение №2 “Норми за данъчна оценка“ е единствено в правомощията на законодателя. Общинските съвети нямат делегирани права да актуализират коефициентите на данъчните оценки“, мотивира се градоначалникът. На следващо място, като причина, кметът изтъкна  нарастващата инфлация и повишените през 2022 г. цени на електроенергия, горива и редица услуги, както и поради предстоящото увеличение на минималната работна заплата за страната. С така предложената ставка, размерът на облога върху всички недвижими имоти на територията на цялата община ще се увеличи общо с 233 000 лева, при което при прогнозирана събираемост около 80% увеличеният приход ще е в размер на 187 000 лв.

Постъпленията от този вид данък, заложени в бюджета за 2022 г. е в размер на 1 163 000 лв., като към настоящия момент изпълнението е в размер на 850 000 лв. или 76%. Облогът, който трябва да се събере следващата 2023г, е около 1,5 млн.лв.

През 2011 г. законодателно е променена основата за определяне на данъка – по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност. За голяма част от юридическите лица, промяна на облагане през 2011 г. в посока на увеличение не е имало. Причината за това е, че тези юридически лица, които в годините назад са актуализирали своите отчетни стойности и това са отразявали в данъчните си декларации, то отчетните им стойности бяха равни или по-високи от данъчната оценка на имотите и размера на данъка, коjто са плащали преди и след 2011 г., е без промяна.

Докладната записка бе подкрепена от 16 общинскин съветници, 4-ма се въздържаха и 5-ма бяха „против“.

2 thoughts on “Вдига се данък недвижим имот в община Ботевград с 0,5 на хиляда

  1. Интересно мангалите от Бг и общината дали са си платили данъците? Или пак ние ще го понесем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *