КЕВР утвърди цената на природния газ за януари

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за януари в размер на 179,33 лв. за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Комисията е утвърдила цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. 

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“/IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около 27% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, съобщиха от комисията.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., „Булгаргаз“ е сключил за  януари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. 

В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от ПГХ „Чирен“.

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ Комисията е коригирала цената, предложена по-рано в днешното заявление на „Булгаргаз“, и я е намалила от 179,72 лв. на 179,33 лв. за мегаватчас. Установено е, че в цената неоснователно са включени разходи за капацитет в размер на 1 252 349,25 лв. за доставка на количества природен газ до Виртуална търговска точка България. Тези разходи са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират крайната цена за януари.

С решението за утвърждаване на цена на природния газ КЕВР е утвърдила и прогнозни  разходи на „Булгаргаз“ за 2023 г. На дружеството не са признати разходи в размер на 9, 656 млн. лв. за 2023 г., които не са доказани и не са пряко свързани с лицензионната дейност. По тази причина тези разходи не са включени при формиране на цената на природния газ през годината и са допълнителен фактор за постигане на по-ниски цени.

Утвърдената цена от 179,33 лв. за мегаватчас е значително по-ниска от предложената прогнозна цена в първоначалното заявление на „Булгаргаз“ в размер на 204,14 лв., се посочва в решението. Основните причини са намалението на борсовите индекси на международните пазари в края на декември, както и значително по-ниския от планирания добив от газовото хранилище в Чирен поради мекото време. 

За топлофикационните дружества, за бизнеса и за всички български потребители утвърдената цена от 179,33 лв. за мегаватчас (91.69 EUR) осигурява ценово предимство, тъй като е по-благоприятна в сравнение с индексите на европейските газови пазари за доставки през януари, които са на нива от 118 EUR за мегаватчас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *