Обявена е обществена поръчка за вътрешен ремонт на физкултурния салон на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“

Обществената поръчка има за цел извършване на вътрешен ремонт на физкултурния салон на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград, което ще доведе до:  

  • Модернизиране на спортната база на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград;
  • Подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград;
  • Създаване на предпоставки за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците и осигуряване на необходимата материална база за пълноценно упражняване на спортните дейности в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград;
  • Осигуряване на безопасност, комфорт и удобство на учениците при провеждане на спортните занимания в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград;
  • Повишаване мотивацията за физическа активност на учениците в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград и създаване на предпоставки за постигане на по-добри резултати в часовете по физическо възпитание и спорт;
  • Насърчаване на физическата активност и подкрепа за здравословен начин на живот сред подрастващите.

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в техническата спецификация и количествената сметка, които може да откриете ТУК.

Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 30 януари 2023 г., а прогнозната стойност е 83 224,69 лв. без ДДС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *