Определиха възнагражденията на членовете на СИК и РИК

С решение на ЦИК от 2 февруари бяха определени на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Месечното възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. съгласно методика, както следва:

1.1. в изборни райони с до 400 секции включително:

Председател                                      – 1700 лева

Заместник-председател                     – 1615 лева

Секретар                                           – 1615 лева

Член                                                  – 1530 лева

1.2. в изборни райони с над 400 секции:

Председател                                      – 1850 лева

Заместник-председател                     – 1750 лева

Секретар                                            – 1750 лева

Член                                                   – 1600 лева

Еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК в страната за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. съгласно методика, както следва:

Председател                                      – 250 лева

Заместник-председател                     – 225 лева

Секретар                                            – 225 лева

Член                                                   – 195 лева

Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 40 лв. извън възнаграждението по т. 2.

Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 11 февруари 2023 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 16 април 2023 г.

Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.

Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.

Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, както следва:

специалист – експерт към РИК                        – 1200 лв. месечно

специалист – технически сътрудник към РИК  –   780 лв. месечно

Броят на специалистите към РИК се определя, както следва:

– РИК по т. 1.1. – 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

– РИК по т. 1.2. – 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната РИК следва да се направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти – технически сътрудници към РИК с възнаграждение не по-високо от 100 лв., след съгласуване със съответния областен управител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *