Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Обявяват Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч – чело на слънцето“ и конкурс за рецитиране на произведения на Харалампи Харалампиев

В чест на 90-годишен юбилей на родения в с. Челопеч български писател и поет Харалампи Харалампиев

Община Челопеч обявява Национален литератирен конкурс за поезия „Челопеч – Чело на слънцето“, както и конкурс за рецитиране на произведения на българския поет и писател Харалампи Харалампиев.

Регламентът за участие в Национален литератирен конкурс за поезия „Челопеч – Чело на слънцето“ е:

1. Право на участие в конкурса имат всички български граждани, без ограничение на възрастта;

2. Съдържанието на творбата трябва да отговаря на темата на конкурса „ЧЕЛОПЕЧ  – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“;

3. Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за поезия „“;

Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора (трите имена, възраст, адрес, телефон за връзка), също неподписан се поставя в големия плик;

4. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана;

5. Технически изисквания към творбата:

  • Шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12;
  • Творбата следва да е написана на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуацията;
  • Творби, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането.

6. Творбите се изпращат на хартиен носител на адрес:

Община Челопеч, с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1, община Челопеч

за Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч – чело на слънцето“.

Срок за изпращане на творбите: до 15 октомври 2023 г., валидно е пощенското клеймо.

7. Награди:

I награда – 500 лв.

II награда – 300 лв.

III награда – 200 лв.

Поощрителна награда – 100 лв.

8. Жури:

Председател:

Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев

Членове:

Добромир Банев – поет

Любомира Калчева– преподавател по български език и литература към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч

Наградените творби ще бъдат обявени публично на сайта на община Челопеч, www.chelopech.egov

Връчването на наградите ще бъде на официалното честване от рождението на поета Харалампи Харалампиев на 20.10.2023 г.

Регламентът за участие в конкурс за рецитиране на произведения на Харалампи Харалампиев е:

1. Право на участие в конкурса имат ученици от V-XII клас, разделени на три групи:
I група V-VII клас.
II група VIII-X клас.
III група X-XII клас.

2. Всеки участник може да участва индивидуално с едно изразително изпълнение
на произведение по избор на ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ. Участниците
изпращат по един видео клип с максимална продължителност 5 минути, с добро
качество на звук и картина;

3. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите видео клипове на е-поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg или на електронен носител в Центъра за административно обслужване на ОбА Челопеч.

4. Срок за изпращане на видео клипове: до 15 октомври 2023 г.,

5. Награди:
I награда – 80 лв.
II награда – 60 лв.
III награда – 40 лв.

6. Жури:
Председател:
Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев

Членове:
Силвия Лулчева – актриса, водеща
Николай Кръстев – директор на ЧПГЧО с. Челопеч. Преподавател по български език и литература. Учител по история и цивилизация.

Победителите ще бъдат обявени публично на сайта на община Челопеч www.chelopech.egov. Връчването на наградите ще бъде на официалното честване на рождението на поета Харалампи Харалампиев на 20.10.2023 г.

*Организаторите информират всички, които желаят да се включат, че снимки, видеозаписи, имената, класа и населеното място на участниците ще бъдат публикувани на фейсбук – страницата на общината. Могат да бъдат публикувани с нетърговска цел и в електронните и печатни медии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *