Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Започна подготовката по преброяване на населението и жилищния фонд през 2021г

Организацията по подготовката за провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021г. започна със стартиране на предварителния обход.  НСИ сключи договори с регистратори за всяка община, които в периода на предварителния обход: от 10 юли до 15 септември 2020 г., ще актуализират  информацията за сгради, като ще работят на терен с мобилно устройство, на което е инсталирано специално софтуерно приложение.

   Националният статистически институт организира, координира, провежда и контролира предварителния обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителните списъци, с които се определя обхватът на работата на преброителите и контрольорите, извършващи непосредствената дейност по събиране на информацията от населението.

    С реализирането на предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели:
1.    Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта.
2.    Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на преброяването.
Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към критичния момент на преброяването (0,00 ч. на 22 януари 2021 г.).
   •    Жилищни сгради за постоянно или временно пребиваване (вили);
   •    Части от сгради (жилищни входове) – независимо от типа на строителството – къща, блок, кооперация и т.н.);
   •    Нежилищни сгради, в които има жилища за временно или постоянно пребиваване;
   •    Подвижни или примитивни жилищни единици, намиращи се в урегулиран поземлен имот (дворно място) или извън регулацията на населеното място;
   •    Места за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости, апартхотели и др.);
   •    Болници с легла за активно лечение;
   •    Места за предоставяне на социални услуги (временно настаняване);
   •        Общежития (студентски, работнически или други);
  •    Локация, която е възможно да се използва от лица без дом за обитаване или пренощуване (навеси към сгради, безистени, подлези и други)

     В община Ботевград предварителният обход ще бъде изпълнен  от  9 /девет/ регистратори, които ще бъдат подпомагани от 12 /дванадесет/ придружители за труднодостъпните и отдалечени райони.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *