Кметът Гавалюгов издаде заповед относно контрол от служебни лица, които да съставят актове за нарушаване на противоепидемичните мерки

Вчера кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед, с която нарежда да бъдат съставяни актове за неспазване на противоепидемиологичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Актовете ще съставят служителите на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. В заповедта пише следното:

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 209а. ал. 3 от за здравето както и във връзка с приложението на съответните законови и подзаконови нормативни актове

ОПРЕДЕЛЯМ длъжностни лица, които да извършват контрол и съставят актове за установяване на извършени административни нарушения (актосъставители), както следва:

  1. Началник на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ – за извършени нарушения или неизпълнение на въведени от Министъра на здравеопазването или Директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл.63, ал.4 или ал.7 и чл.63а. ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, освен ако деянието не представлява престъпление;
  2. Главни експерти „Опазване на обществения ред“ – за извършени нарушения или неизпълнение на въведени от Министъра на здравеопазването или Директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки но чл.63, ал.4 или ал.7 и чл.63а, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, освен ако деянието не представлява престъпление;
  3. Специалисти „Контрол по опазване на обществения ред и чистотата на обществените територии“ – за извършени нарушения или неизпълнение на въведени от Министъра на здравеопазването или Директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл.63, ал.4 или ал.7 и чл.63а, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, освен ако деянието не представлява престъпление;

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на цитираните по-горе лица за сведение и изпълнение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *