Ден: 18.05.2023

ДО РЕНИ ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА, УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ, Приемете моите поздравления...