Ден: 26.05.2023

Отложена за разглеждане бе Докладна записка във връзка с предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти относно разрешаване изработване...

В периода 29-ти – 31-ви май 2023 г. ще се състои третото издание на Международен детски фестивал „Единството е сила“....