Ден: 22.05.2023

Четири първи места, три втори места и три трети места от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“, бяха завоювани от възпитаници...

Засилени мерки за сигурност, пожарна безопасност и обезпечаване на обществения ред ще предприемат РУ на МВР и РСПБЗН - Етрополе...

Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”. 2....

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: Средно. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – две години. Да притежават...