Ден: 11.05.2023

Дългосрочен общински дълг с максимален размер 2,5 млн. лева гласуваха 22 общински съветници и двама се въздържаха, съгласно което Община...

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция „Местни данъци и такси“. Кандидатите за длъжността следва...