Ден: 23.05.2023

В общинска администрация Ботевград е постъпила докладна записка от Рени Петрова - директор на Исторически музей - Ботевград, с което...

В Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, се проведе четвъртото издание на Олимпиадата по програмиране. Събитието...