Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград с Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

 

      ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград бе отличено с плакет в силно оспорвания конкурс на Държавната агенция за закрила на детето „Аз гарантирам щастливо детство“ 2021. На онлайн церемония, която се състоя на 25 март, Агенцията удостои училището ни с отличителния знак в категория „Значима иновация“ за приноса му в създаването на условия за пълноценното развитие на учениците, за отлични постижения в обучението по математика. Училището е иновативно на тема „ STEAM и Дигитална математика“.  Иновацията се реализира в 6 паралелки, като прилага последно поколение технически средства: заряд Box с персонални лаптопи за всеки ученик и електронни дисплеи. Облачните технологии се прилагат,  както в електронното обучение, така и в присъственото. Съчетават се иновативни и интерактивни методи на преподаване.

Доказателство за успешната иновация, както и прилагането на интерактивни модели на обучение във всички паралелки на училището са завоюваните голям брой медали на различни математически състезания:

  • Международно състезание „Математика без граници“
  • Математическо състезание „Хитър Петър“
  • Национална олимпиада по математика
  • Национална олимпиада „Знам и мога“
  • Национално финално състезание на СБНУ в областта на математиката и природните науки.

Номинацията е стимул за продължаване на традициите, свързани с прилагане на иновационни практики.

На онлайн церемонията с видеоклип бе изказана благодарност от госпожа Петя Кочкова – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград.