Министърът на образованието Красимир Вълчев откри STEM център в ОУ „Н.Вапцаров“ Ботевград

Иновативен STEM център – нови дигитални кабинети „Физика“, „Химия“ и „Биология“ откри Красимир Вълчев – министър на науката и образованието днес в 10.30ч в ОУ“Никола Вапцаров“ Ботеврад.

Лентата прерязаха с него още Росица Иванова – Началник на Регионално управление на образованието  – София регион и Петя Кочкова – директор на училището. По повод днепния празник -Ден на земята, Красимир Вълчев посади дръчве в двора на учебното заведение. Поздравителен адрес до директора на учебното заведение и учителите бе изпратен от Янка Такева председател на Сндиката на българските учители.

Иновативното училищно звено е с наименование „Център за природни науки, изследвани и иновации“. Той е с обща площ от 260 квадратни метра на един етаж, в източното крило на учебното заведение, обхващащо три кабинета, които предоставят модерна физическа среда, комбинирана с разнообразни технологични решения и инструменти. Центърът представлява комбинация между интерактивни технологии за виртуална и добавена реалност. Този между предметен подход към преподаването и ученето премахва традиционните бариери между Steam дисциплините и ги интегрира в конкретни и приложими спрямо реалния живот учебни преживявания.

Най-просто казано STEM е абревиатура, състояща се от четири основни познавателни направления – наука, технология, инженерство и математика. В STEM центъра учениците ще работят и учат със zSpase лаптопи, които разполагат с три сензорни модалности, разширяващи обхвата на информационните канали, по които учениците работят и усвояват учебното съдържание. Идеята на новото STEM пространство, е да предостави възможности за обучение изграждане на умения в областта на електрониката, програмирането и роботиката.

Акцент в обучението e oблачната технология за постигане на устойчивост на процесите в предвидени център, независимо от формата на обучение. Kaто пример за този процес, основан и изискващ активно прилагане на новата технологи е:

– учителят предава новото съдържание с plan дисплея, паралелно с това е пуснал споделяне на екрана в рамките на виртуалната класна стая

  • присъстващите ученицивиждат всичко в реално време и работят на своите персонални работни места
  • отсъстващите могат да наблюдават случващото се на дисплея в реално време от дистанция
  • целият процес в клас се записва и се качва на обща облачна платформа
  • отсъстващите, които не са наблюдавали часа в реално време, могат да намерят записания урок или презентация дистанционно по всяко време. Този начин се постига присъствено и дистанционно обучение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.