Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Детска градина „Саранск“ ще бъде закрита от 1 -ви септември 2021г

smartcapture

От 1-ви септември 2021 г предстои да бъде закрита Детска градина „Саранск“, намираща се в сградата на ОУ“В.Левски“ Ботевград. Помещенията на закритата ДГ „Саранск“ да се ползват от социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, а материално – техническото оборудване да бъде разпределено сред останалите детски градини на територията на Община Ботевград. Всичко това предлага кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов. За да стане факт обаче е необходимо решение на Общински съвет, койтио ще заседава на 29 април 2021г.

Детска градина „Саранск“ е открита с Решение №108/30.05.2013 г. на Общински съвет – Ботевград, която започва дейността си през учебната 2013-2014 година с 80 деца, разпределени в 4 групи. Местонахождението на детското заведение го оформя като сегрегирано, което противоречи на националната политика за десегрегация в образователната система.

В последните години държавната политика е насочена към стимулиране на образователната интеграция на децата от етническите малцинства, съгласно Националната програма „Подпомагане на общините за реализация на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“. Това е един от основните мотиви на Общината да закрие дестката гградина.

В синхрон с държавната политика, а и в съответствие със Стратегия за развитието на образованието в Община Ботевград за периода 2018 – 2023 г., Община Ботевград е предприела действия, целящи обратимост на процеса на сегрегация в предучилищното образование, а именно – от учебната 2018/2019 г. е преустановен приемът на деца в ДГ „Саранск“, като детското заведение продължава да обучава децата, които към онзи момент са записани в детската градина.

В резултат на тези действия, през настоящата учебна 2020/2021 г. в детската градина се обучават общо 43 деца – родени 2014 г. и 2015 г. В края на учебната 2020/2021 г. родените през 2014г. деца ще постъпят в първи клас и в детската градина ще остане една група – на децата, родени 2015 г., 24 на брой. След направено проучване със съдействието на директорите на другите детски градини в града, е осигурена възможност тези деца да бъдат разпределени във всички останали детски градини за следващата учебна година, която ще бъде и последна за тях преди постъпването им в училище. По този начин се постига плавен преход към десегрегация на предучилищното образование в гр. Ботевград и съществуването на ДГ „Саранск“ вече не е необходимо.

Персоналът на детската градина се състои от 9 души, в т.ч. и директор, повечето от които са навършили или предстои да навършат пенсионна възраст в края на тази учебна година. На останалите ще бъде оказано съдействие за продължаване на трудовата им заетост, се посочва в Докладната записка на кмета Гавалюгов до общинските съветници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *