Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

67 сватби и 525 погребения през 2020 г е обслужило ОП „Обредни дейности“ Ботевград

През 2020 година ОП „Обредни дейности“- гр. Ботевград е извършило 67 сватбени ритуала. Осигурени са стоки и услуги на гражданите, на стойност 64570 лв. През изминалата година са обслужени 525 погребения, извършени са 110 траурни ритуали, приети са 1260 поръчки на некролози, 220 поръчки за подавки, 160 надписи на кръстове, проведени са годишни траурни възпоминания във всички кметства на общината.

Финансирането на общинското предприятие се извършва чрез бюджета на Общината. Одобреният бюджет на Общински съвет Ботевград за 2020 г. е 26 9650 лв., а изпълнението е 29 0807 лв.

Общо приходите от дейността са в размер на 64570 лв, а субсидията от Община ботевград е 283923 лв. Разходите за 2020 г са в размер на 290 807 лв.

От отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020г. е видно, че най- голям дял от приходите, заемат приходите от продажба на стоки и услуги. Трябва да се има предвид, че сумата от приходите е формирана от продажба на стоки и с цени от 0.05 лв.,0.10 лв., 0.20 лв.

На територията на града работят две траурни агенции, което налага да се предлагат разнообразни и качествени стоки и услуги на конкурентни цени.

Цифрите от разходната част на отчета показват, че по-голямата част от разходите са за заплати и осигуровки на персонала, за отопление, горива и енергия.

Гробищният парк съществува повече от 100 години. Площта му е 37 декара и в момента има около 6827 гробни места, включително новите гробни места в разширението в източна посока, въведено в експлоатация през март месец 2020 г.

Правени са няколко разширения- през 1982 г. в източна посока, 1992г. и 1998. г в северна посока и 2011 г. в южна посока. След изчерпване на свободния терен в южна посока, Общинското ръководство предприе действия за отпускане на ново разширение в източна посока. Общата площ по схемата за разположение на гробните места на терена в източна посока е 2337 кв.м., като са спазени задължителните изисквания на M3 по наредба №2 от 21.04.2011 г. за размери и отстояния , остават 1815 кв.м. Към момента в разширението са извърешени 114 погребения. Прогнозира се, че новото разширение ще поеме погребенията в следващите две години.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *