Заключителна представителна изява на клуб „Дигитален свят“ в ОУ“Никола Й. Вапцаров“ – град Ботевград

Публична изява на клуб „Дигитален свят“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се състоя  в ОУ “Никола Вапцаров“ – град Ботевград в един от кабинетите на новооткрития иновативен STEM център.

Официални гости бяха представители на Регионалното управление по образованието – София област: г-жа Росица Иванова (Началник на РУО), г-жа Ани Спасова (Ст. експерт) и г-н Ивайло Христов – юрист.

Откритият урок  представи  обобщение на продобитите знания и умения на учениците за 6-те месеца от работата на Клуб „Дигитален свят“, с ръководител Георги Иванов – преподавател по „Информационни технологии“. Той  е създаден с основна цел учениците да развият своите способности по информационни технологии.

Представени бяха различни он-лайн приложения. Едно от тях бе най-популярното приложение за видео-конферентни разговори Zoom –  за обмяна на файлове чрез чатове, при което преподавателят изпраща материали на учениците, а те пък от своя страна изпращат материали за оценка. Учениците онагледиха използването на  графичен редактор Пейнт, за свързване на различни лога с наименование на Интернет платформа. Показано бе нагледно работа с графични програми, как може да се изработват визитни картички и лого.

Представена бе и работата с приложението  Warning Tabs –  колекция от инструменти за създаване на обучаващи материали. Приложението дава възможност на учениците да решават тестове, дори да направят собствен тест. Обикновено може да се използва за създаване на учебни материали от по-големи ученици за по-малки ученици.

По време на представителната изява бе направена и презентация на използването на обработка на видеоклипове с програми като  Open Shot, Videopad, Freemake video converter.

Засегната бе темата за Интернет безопасността – кои публикации не са безопасни, как да се пазят очите и стойката при работа с компютър, как да се предпазим от хакери, как да направим проверка на Гугъл профила си и паролите си, и кои са правилата за безопасен Интернет.

На следващо място учениците споделиха пред гостите начините на работа с  Google Drive – приложение за споделяне и съхраняване на информация в различни папки на мобилни устройства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *