Внесени в Община Ботевград Становища по повод идейно решение за благоустрояване на бул. „Цар Освободител“

Поради високия обществен интерес към представеното на обществено обсъждане на 13.05.2021 г. идейно решение за благоустрояване на бул. „Цар Освободител“ и междублоковите пространства в обхвата между кръстовищата с улиците „Патриарх Евтимий“ и „Божко Божилов“ беше взето решение да се изготви Становище, което прави опит да структурира в един документ всички мнения, предложения и аргументи на граждани и професионалисти, станали известни преди, по време на, както и след провеждането на общественото обсъждане, като разглежда проекта не само в отделните му елементи, но и в неговата цялост, включително и от гледна точка на неговото отношение спрямо текущи и предстоящи проекти.   

След изготвянето на Становището последното беше предоставено чрез средствата за масова комуникация и чрез физически копия за запознаване и за разпространение на отделни граждани, които го подкрепиха чрез полагането на подпис върху физическото копие. Въпреки обема и съдържателната си наситеност документът беше припознат от различни хора, тъй като в основата си настоява озеленените площи да запазят изцяло своя размер и растителност при благоустрояването на целия район. Разбира се, бяха изразени и съображения, че не бива да се стига до крайности в тази насока, което в пълен обем се отразява и в основното предложение, направено в Становището:

„Гражданите на общината призовават към приоритизиране на здравословната околна среда, към опазване и развиване на зелената система и към стимулиране повишаването на екологично съзнание и култура у децата и възрастните. В тази връзка считаме, че най-целесъобразният и обществено приемлив подход се състои в извършването на геодезическо заснемане и създаването на комисия от експерти (ландшафтни архитекти, арбористи, включително представители на Държавно горско стопанство „Ботевград“), която да проучи проектния обсег, да направи компетентна оценка на състоянието на дървесните видове в района, да даде предписание кои дървета подлежат на санитарна сеч, кои на лечение и кои на декоративно рязане, както и къде и как могат да се извършват благоустройствени дейности с оглед гъстата коренова система. По този начин ще може да се установи какви са действителните възможности за благоустрояване на района и на тази основа да се изготви идеен проект“.

Кампанията по запознаване и разпространение се осъществи в периода от 15.06. до 24.06.2021 г., а Становището беше подкрепено от повече от 100 души.

Във връзка с инициативата по посоченото по-горе Становище самостоятелни становища бяха изготвени от арх. Мариела Андреевска, ланд. арх. Нели Петкова и Бианка Маринова, дизайнер на свободна практика.

Междувременно, на 23.06.2021 г. на официалната интернет страница на Община Ботевград беше обявено обществено обсъждане на актуализиран проект за благоустрояване в района на бул. „Цар Освободител“, което ще се проведе на 30.06.2021 г.

Посоченото обстоятелство не бива да се разглежда като отнемащо актуалността на изложените в разработените Становища мнения, аргументи, препоръки и предложения, тъй като те имат принципно естество. Поради тази причина на 25.06.2021 г. в Деловодството на Община Ботевград заедно бяха внесени четири Становища:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *