Удължават срока на ликвидация на общинското ВиК „Бебреш“

С Решение №283/30.12.2020г. на Общинския съвет – Ботевград е прекратена дейността на „В и К Бебреш” ЕООД и дружеството е обявено в ликвидация. Със същото решение Общинския съвет – Ботевград е избрал ликвидатор и е определил срок на ликвидация до 8 месеца, считани от деня на влизане в сила решението.

За извършване на необходимите законови действия, във връзка с провеждане на процедурата по ликвидация и с оглед депозираното писмо от Ивайло Бойчев – ликвидатор, е необходимо да бъде удължен срокът на ликвидация на дружеството, считано до 31.12.2021 г.

В тази връзка кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов е внесъл Докладна записка за удължаване на срока за ликвидация на „В и К Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград считано от 01.09.2021 г. до 31.12.2021г.

1 thought on “Удължават срока на ликвидация на общинското ВиК „Бебреш“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.