Поздравителен адрес по повод Деня на българската община

На 18 юни 1998 година делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините решават за Ден на българската община да бъде определен 12 октомври. На тази дата през 1882 год. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт.

 По предложение на Националното сдружение на общините в РБ (НСОРБ), на 6.10.2021г. Министерски съвет прие на свое заседание Решение, с което 12 октомври се утвърждава официално като Ден на българската община и местното самоуправление. Този акт на МС е знак за признание на стабилността и авторитета на местните власти и подчертава ролята освен на кметовете на общини като органи на изпълнителната власт и техните администрации, но и на общинските съвети, като изразител на волята на гражданите и като орган на местното самоуправление.

По повод Деня на българската община и местното самоуправление публикуваме поздравителен адрес от Кмета на Община Ботевград до Общински съвет – Ботевград, служителите на общинската администрация и работещите в общинските структури:

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отправям своите сърдечни поздравления към Вас по повод 12-ти октомври – Деня на българската община и местното самоуправление!

            Оцеляло в условията на различни исторически епохи и политически режими местното самоуправление вече 139 г.  е властта, която се намира най-близо до хората и най-често е в услуга на гражданите.

Използвам повода, за да изразя своята благодарност към общинските съветници за отговорното им отношение като коректив в осъществяването на местното самоуправление, към кметовете и кметските наместници за грижата и положените усилия в услуга на жителите на селата в община Ботевград, а на служителите на общинската администрация – за старанието, професионализма и усилията, които всички ежедневно полагат, за да може името на Община Ботевград да бъде синоним за качествена дейност, компетентност и коректност.

В трудните времена, свързани с извънредната епидемична обстановка, които изживяваме, сме лишени от възможността да придадем необходимата празничност на този ден, затова отправям към всички Вас пожелания за здраве, разум и вяра, че с общи усилия ще преодолеем в най-близко бъдеще изпитанията, пред които сме поставени!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.