Обявена е обществена поръчка относно изработване на технически проект за основен ремонт на пътя Джурово – Ботевград

В сегашната обществена поръчка има 5 обособени позиции, от които е и обособена позиция №2, която обхваща: Път I-3 „Граница ОПУ Ловеч – с. Джурово –с. Осиковица –с. Осиковска лакавица – гр. Правец –с. Разлив – с.Трудовец – гр. Ботевград“ от км 170+730 до км 204+200.

Трасето е разположено на територията на Областно пътно управление София. Характерът на терена е хълмист и равнинен. Началоto на участъка e границаta с Областно пътно управление Ловеч при км 170+730, а края на участъка е при км 204+200, кръстовище с път І-1, в гр. Ботевград. Дължина на участъка е 33 470 метра.

Трасето минава през следните населени места:

  • От км 171+212 до км 172+357 – с. Джурово
  • От км 175+251 до км 176+955 – с. Осиковица
  • От км 180+000  до км 181+820 – с. Осиковска лакавица
  • От км 190+295  до км 193+160 – гр. Правец
  • От км 194+100  до км 195+217 – с. Разлив
  • От км 195+814  до км 198+216 – с. Трудовец
  • От км 199+600  до км 204+200 – гр. Ботевград

В участъка са налични малки и големи съоръжения,  подпорни и укрепителни стени,  свлачища и срутища , подробно описани в техническото задание.

По цялата дължина на пътя има множество пукнатини, слягания, дупки и кръпки, като на отделни участъци разрушенията са над 90%. По целия път повърхностното отводняване е затлачено от високи банкети, непочистени окопи и водостоци. Нарушената  настилка допълнително възпрепятства доброто отводняване. Отводняването във всички населени места е компрометирано и не работи.

Основен ремонт на участъка от пътя е извършван преди 1978 г.

Прогнозната стойност на поръчката е 2 066 800,00 лв без ДДС.

Крайният срок за подаване на офертите е 18 ноември 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *