Общинският съвет ще гласува отпускане на средства за оборудване за МБАЛ-Ботевград (допълнена)

В Общинска администрация – Ботевград постъпи заявление от Орлин Цветков — управител на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, с което предлага да бъдат отпуснати средства от собствени приходи на Община Ботевград, необходими за доставка и монтаж на 6 броя нови бебешки кошари за отделение по АГ и 25 броя болнични легла за ОАИЛ и Хирургия, заедно с матраци и шкафчета, с оглед използване на пълния капацитет на болничното заведение. След направено предварително проучване необходимите разходи са на стойност 52 300 лв. с ДДС.

На следващо място е необходимо изработване, доставка и монтаж на ново обзавеждане/мебелировка за нуждите на ОАИЛ, Хирургия и Администрация (включваща: Кабинет на Управителя, статистика и счетоводство) в „Многопрофилна болница за активно лечение — гр. Ботевград” ЕООД. Съгласно направеното предварително проучване на пазара ще са необходими приблизително 83 990 лв. с ДДС.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се предлага на Общинския съвет да вземе следното решение:

  • Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на Община Ботевград в размер на 52 300 лв., необходими за доставка и монтаж на 6 броя нови бебешки кошари за отделение по АГ и 25 броя болнични легла за ОАИЛ и Хирургия, заедно с матраци и шкафчета за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Ботевград” ЕООД.
  • Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на Община Ботевград в размер на 83 990 лв., необходими за изработване, доставка и монтаж на ново обзавеждане/мебелировка за нуждите на ОАИЛ, Хирургия и Администрация (включваща: Кабинет на Управителя, статистика и счетоводство) за нуждите на „Многопрофилна болница за активно Ботевград” ЕООД.

Решението ще бъде взето на предстоящата редовна сесия на Общински съвет – Ботевград на 27 октомври (четвъртък), 2022 г.

В допълнение прилагаме таблица:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *