Обявена е обществена поръчка за изграждане на компостираща инсталация в община Ботевград

Инсталации за компостиране на зелени отпадъци и за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци предстои да бъдат изградени в местност „Темуша“ в община Ботевград. Това сочи проверка в сайта на Агенцията за обществени поръчки, от която става известно, че общината търси изпълнител на строително-ремонтните дейности на двата обекта за нуждите на Регионално сдружение за управление на отпадъците в региона (РСУО) – Регион Ботевград.

За изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на твърд битов отпадък (ТБО) е предвидена площадка с площ 46 091 кв.м. Тя трябва да бъде водоснабдена, електрифицирана и да се осигури транспортен достъп до нея. На площадката трябва да бъдат обособени няколко технологични зони, според функциите им и последователността на производствените процеси. 

Първата зона е отредена за инсталацията за предварително третиране на ТБО с капацитет 9 000 т/год. Втората зона е за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. На третата зона ще бъде разположена инсталацията за открито компостиране с капацитет 2700 т/год. Проектът предвижда да бъде обособена и зона за други видове отпадъци – неспецифични, инертни, строителни отпадъци от ремонтна дейност. 

В поръчката са посочени две обособени позиции:

  1. „Изграждане на довеждаща инфраструктура за обект: Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград – етап I“.
  2. „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград – етап III“. 

Финансирането на двете инсталации е осигурено по линия на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, като бенефициенти по проекта са членовете на РСУО-Регион Ботевград – общините Ботевград, Етрополе и Правец. Прогнозната стойност за поръчката възлиза на 4 731 072 лв, а крайният срок за подаване на оферти е 30 ноември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *