Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ден: 04.02.2022

На 01.02.2022 г. в Деловодството на Община Ботевград беше внесена гражданска подписка по повод представения от Община Ботевград на обществено...

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални...