Ден: 12.02.2022

"Имаше интерес, който за съжаление остана на ниво интерес, във връзка със забавената процедура по изменението на подробният устройствен план...