Ден: 11.02.2022

Община Ботевград, Дружество „Орханиец” и Дружество на литературните творци „Стамен Панчев” – Ботевград организират VIII Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”....