Ден: 15.02.2022

„Наблюдава се продължаващо понижаване на заболяемостта в Софийска област, като намалението е с близо 30 % за последните 7 дни....

Днес 15 февруари е срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка обявена от Община Ботевград с предмет:...