Ден: 23.02.2022

След близо месец и половина на проведени срещи с кметове, кметски наместници и общински съветници областният управител на Софийска област...