Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“

Composite of person with calculator and tax forms

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: Средно.
 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – две години.
 3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.
 4. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.
 5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:
 • компютърна грамотност – работа с MS Office,
 • компетентност, свързана с познаване и прилагане ЗМДТ, ДОПК, Закона за счетоводството, Закона за наследството, ЗУТ и други, имащи отношение към пряката му работа;
 • да познава първичната касова и банкова документация;
 • да познава реда за оформяне на приходните и разходните документи.

6. Предимство е професионален опит в направлението.

Кратко описание на длъжността:
Отговаря за прилагането на действащото законодателство и обезпечаване приходи по бюджета на Община Ботевград.
Отговаря за ежедневното събиране и отчитане на събраните суми в брой и получени по банков път по видове местни данъци и такси и по данъчно – задължени лица.
Отговаря за осъществяване на архивната дейност на касовите и банкови документи, обработвани в дирекцията.
Осъществява дейността по подготовка и изпращане на кореспонденцията с външни клиенти на дирекцията.
Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
 2. Автобиография.
 3. Копие от документ за завършено образование.
 4. Копие от трудова книжка, УП-3.
 5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от 22.05.2023 г. до 05.06.2023 г. включително

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *