Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът Гавалюгов издаде заповед във връзка с влошената епидемична обстановка

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, Решение №72 от 2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 30 април 2021г. (обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020г., последно удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 2020 г.), във вр. със Заповед №РД-01-132/26.02.2021г. на министъра на здравеопазването, с оглед влошената епидемична обстановка на областно ниво по отношение разпространение на COVID-19 и във връзка с Решение №1 от утвърден от областния управител на Софийска област Протокол от 04.03.2021г. от извънредна работна среща във връзка с разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

I. На територията на община Ботевград се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час за дезинфекция.
  2. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар – клубове, пиано – барове, бар – вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.

Контрол по изпълнение нa заповедта се възлага на Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград, на служителите на отдел „Контрол началника на сигурността на обществения ред“, Ботевград, на началника на МВР – Ботевград, на кметовете на кметства и кметските наместници от Община Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *