Кметът Гавалюгов издаде заповед за образуване на 45 избирателни секции

Днес кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 и ал.4, чл.41, ал.З от Изборния кодекс, с която нарежда образуване на 45 избирателни секции и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес на територията на община Ботевград за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Избирателните секции са разпределени в Ботевград и населените места от общината, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед.

Списъците по чл.41 от ИК да бъдат обявени в срока по ал.1 на видно място в района на съответната избирателна секция.

Настоящата заповед да се обяви публично.

Контрол по изпълнение на заповедта възлага на Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД „ГРАО” и РИК – София област.

Местонахождението на избирателните секции можете да видите тук:

https://botevgrad.bg/data/news/files/1612968258.pdf?%D0%B0=46

2 thoughts on “Кметът Гавалюгов издаде заповед за образуване на 45 избирателни секции

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *